Projekty

POLYTECHNIKA  NÁS  BAVÍ

PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA PODPORY DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE. DOTACE 34 000,-Kč BYLA URČENA VÝHRADNĚ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA REALIZACI PROJEKTU.

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU: od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024

Hlavním cílem projektu „Polytechnika nás baví“ je u dětí v naší mateřské škole rozvíjet praktické dovednosti. Především se chceme zaměřit na rozvíjení praktických dovedností
a znalostí v oblasti environmentální, fyzikální a rukodělných činnostech. Rozvíjet u dětí logické myšlení, manuální zručnost a naučit je zacházet s nástroji, které nás běžně v životě obklopují. Dalším cílem projektu je také obohacení kompetencí u učitelů v této oblasti.

Průběh realizace projektu:

Z dotace byl nakoupen pracovní ponk pro individuální i skupinovou práci dětí, včetně nářadí. Dále také nákup pracovního nářadí na práci na školní zahradě, konstruktivních stavebnic a her pro individuální i skupinovou práci dětí.  Vybudování alchymistického koutku pro názorné pochopení základních fyzikálních a chemických zákonitostí.

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 

Pondělí 13. 5. 2024  10:00 - 11:30 hod. a 12:00 – 17:00 hod.

Úterý 14. 5. 2024  10:00 - 11:30 hod. a  12:00 – 15:00 hod.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ BUDE UZAVŘENA 1.7. DO 12.7.2024 A OD 29.7. DO 23.8.2024

Prázdninový provoz MŠ léto 2024.xls (47104)