Výuka anglického jazyka


VÝUKA ANGLIČTINY PRO PŘEDŠKOLÁKY BUDE PROBÍHAT PRO 1.SK. VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ (přízemí) A PRO 2.SK. VE FIALOVÉ TŘÍDĚ (1.patro).

Lektor: Jitka Studničková, kontakt 728 173 738 

 Začínáme 3. 10. 2019

1. hodina 13:30 - 14:15 - děti ze zelené třídy

2. hodina 14:30 - 15:15 - děti z červené třídy

Uhrazení poplatku 1600,- na celý školní rok říjen 2019 - červen 2020, celkem 30 lekcí.

Prosíme uhradit poplatek na účet ZŠ Plotiště nejpozději do 15. 10. 2019, (stejný účet jako posíláte platbu školného) 27-1993470297/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte,variabilní symbol 500, do zprávy pro příjemce napište angličtina + jméno dítěte. 

 

 

VÝTVARNÝ MINIATELIÉR PRO DĚTI ZE ZELENÉ A ČERVENÉ TŘÍDY

Začínáme 9. 10.

 Výtvarný miniateliér bude probíhat každé pondělí ve třídě Fialových hvězdiček - 1 patro, který povede p. učitelka Pleskačová. Proběhne cca 30 lekcí.

1 hodina 14:30 - 15:30

2 hodina 15:30 - 16:30

Cena kursovného na pololetí říjen – leden 2018 činí 700,- Kč. Děti se formou výtvarných projektů a řad seznámí s kresbou, malbou a netradičními výtvarnými technikami. V jedné skupině bude max. 10 dětí. Podle počtu přihlášených dětí mají přednost předškoláci, zbytek volných míst doplníme mladšími dětmi. 

Připravte dětem do kufříku: zástěrku, tričko, igelitový ubrus, hadřík, kelímek na vodu, štětec plochý č. 14 a č. 16, štětec kulatý č. 10, vodovky, tužka č. 6B, nůžky, lepidlo, pastelky.

Uhrazení poplatku na pololetí říjen 2017 - leden 2018.

Prosíme uhradit poplatek  v částce 700,- Kč na účet ZŠ Plotiště nejpozději do 25. 9. 2017, (stejný účet jako posíláte platbu školného) 27-1993470297/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, specifický symbol 100, do zprávy pro příjemce napište výtvarný miniateliér + jméno dítěte. 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 
Vážení rodiče,
od 1. 7. 2020 začíná prázdninový provoz mateřské školy pro nahlášené děti.
Provoz MŠ od 6:30 - 16:30.
 
 

ZMĚNA ÚPLATY ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče, 
od 1. 9. 2020 se zvyšuje částka úplaty za školné na 600 Kč měsíčně.
Předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky jsou od úplaty osvobozeny.
 

 

INFORMACE O STRAVĚ

Prosíme rodiče, aby si obědy nahlašovali dle potřeby.
Strava není automaticky přihlašena na další měsíc.
Na konci měsíce je potřeba si nahlásit stravu na další měsíc.
 

 

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST

Od  pondělí 4.5.2020 se otevírá hřiště pro veřejnost.
Provozní doba v době letních prázdnin:
od 6. - 17. 7. 2020 od 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
od 20. - 31. 7. 2020 od 16:30 - 18:00
od 3. - 21. 8. 2020 od 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
od 24. 8. 2020 od 16:30 - 18:00
Víkendy zůstávají beze změny.